Vienok sňať

Čepčenie nevesty patrí medzi tzv. obrady prechodu. V minulosti ho vykonávali vydaté ženy, ktoré mladuche skladali veniec a zakladali čepiec. Z hľadiska uchovávania prejavov tradičnej kultúry, ako aj z hľadiska kontinuity tradície, patrí čepčenie nevesty medzi najfrekventovanejšie javy uplatňujúce sa v rôznych podobách na svadbách do súčasnosti. Na základe tejto skutočnosti sa v priebehu minulého a v úvode tohto roka realizoval projekt „Dokumentácia svadobných piesní a svadobných obradov čepčenia v Medzibrode, Jasení a Dubovej, Čiernom Balogu, Pohorelej, Šumiaci a Telgárte“, ktorého čiastkové výsledky budú prezentované na dvoch podujatiach:

Fašangovie časi

10. 2. 2024, 18.30 h
KD Čierny Balog, Závodie 68, Čierny Balog

Piesne moje, piesne

13. 2. 2024, 19.00 h
KD Čierny Balog, Závodie 68, Čierny Balog

Podujatia sa realizovali v rámci projektu:

Dokumentácia svadobných piesní a svadobných obradov čepčenia v Medzibrode, Jasení a Dubovej, Čiernom Balogu, Pohorelej, Šumiaci a Telgárte